PROJEKT JE V PROCESE SCHVAĽOVANIAAk máte záujem o informácie o projekte Nové Domino, vyplňte formulár vpravo. Radi Vám zodpovieme na konkrétne otázky a zároveň budete zaradený do databázy našich kontaktov, ktorým budeme zasielať aktuálne informácie ohľadom daného projektu. Robíme všetko preto, aby sa nám podarilo vyriešiť aktuálny nevyhovujúci stav objektov na Jasovskej ulici k spokojnosti väčšiny.

 

Mám záujem dostávať aktuálne info

Súhlasím so spracovaním osobných údajov - bližšie info nájdete TU
Chyba, reCaptcha nebola použitá!

Záujemca prejavením záujmu o nehnuteľnosť udeľuje SUBCENTRO, spol. s. r.o. podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas s tým, aby SUBCENTRO, spol. s. r.o. spracovával osobné údaje Budúceho kupujúceho (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa). Záujemca udeľuje SUBCENTRO, spol. s. r.o. tento súhlas výlučne na účely vnútornej potreby SUBCENTRO, spol. s. r.o. súvisiace s realizáciou záujmu a následnej kúpy ponúkaných nehnuteľností. Súhlas Záujemcu so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje na čas nevyhnutný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov a len v súvislostiach smerujúcich k uzavretiu obchodu medzi Záujemcom a SUBCENTRO, spol. s. r.o.. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje Záujemcu neposkytne žiadnej tretej osobe.