Pohľad na chátrajúci rozostavaný betónový skelet stavby na Jasovskej ulici nemôže tešiť nikoho. Dlhých deväť rokov špatí prostredie celej lokality, priťahuje asociálov, kazí príjemný dojem z bývania a kultivovaného prostredia Petržalky. Tento stav nevyhovuje nikomu, je preto načase zmeniť ho.

Prichádzame preto s návrhom, ako to urobiť k spokojnosti všetkých. Naše riešenie ukončí dlhodobý iritujúci stav a zvýši kvalitu, estetickú i funkčnú hodnotu bývania v celej lokalite.

Ponúkame návrh projektu Nové Domino. Obsahuje niekoľko zásadných zlepšení a zohľadňuje vznesené požiadavky a námety.

Skelet nedokončenej stavby stojí na pozemku, ktorý je podľa platného územného plánu určený na výstavbu bývania. Projekt má stále platné a nezrušiteľnéúzemné rozhodnutie. Neexistuje teda legálny a právny spôsob, ako stavbu odstrániť, no ak by sa v nej nepokračovalo ďalej, schátraný skelet by pravdepodobne zotrval na svojom mieste ešte veľmi dlhý čas. Predpokladáme, že by to netešilo žiadneho obyvateľa Petržalky, ktorému záleží na vzhľade jeho mestskej časti, rovnako ani nás.

Máme naďalej záujem zveľadiť túto lokalitu výstavbou vhodného bytového domu. Otázka teda nestojí tak, či sa na predmetnom pozemku bude stavať, ale len akú podobu novostavba bude mať.

Preto si myslíme, že Nové Domino je aktuálne pre všetkých tá najlepšia a najrýchlejšia voľba ako nikomu nevyhovujúci stav ukončiť a zvýšiť tak hodnotu okolitého prostredia ako i spokojnosť obyvateľov.

Nový projekt vychádza v ústrety požiadavkám a prináša kvalitné riešenie pre všetkých.

Bytový dom Nové Domino bude v každej časti nižší o dve podlažia, čím sa z neho stane príjemná butiková stavba. Nebude tieniť susednej bytovke, ani brániť vo výhľade z jej okien do otvoreného zeleného priestranstva. Navyše, obyvateľom bytovky sa namiesto dnešného ohyzdného skeletu naskytne z okien pohľad na zelené strechy a steny Nového Domina porastené vegetáciou. Hranicu objektu Nové Domino posunieme o 3,5 m (v časti objektov až o 6 m) ďalej od bytovky Jasovská, čo zvýši odstup od existujúcej zástavby a zväčší priestor medzi budovami. Týmito zmenami znížime zároveň počet navrhovaných bytov z 90 na 64. Existujúce parkoviská sa nezahustia ďalšími autami, pretože Nové Domino bude mať dostatok vlastných parkovacích miest.

Pevne veríme, že nové riešenie s množstvom kompromisov bude prínosom pre danú lokalitu a v bezprostrednej blízkosti zveľadí životné prostredie.

PROJEKT JE V PROCESE SCHVAĽOVANIAAk máte záujem o informácie o projekte Nové Domino, vyplňte formulár vpravo. Radi Vám zodpovieme na konkrétne otázky a zároveň budete zaradený do databázy našich kontaktov, ktorým budeme zasielať aktuálne informácie ohľadom daného projektu. Robíme všetko preto, aby sa nám podarilo vyriešiť aktuálny nevyhovujúci stav objektov na Jasovskej ulici k spokojnosti väčšiny.

 

Mám záujem dostávať aktuálne info

Súhlasím so spracovaním osobných údajov - bližšie info nájdete TU
Chyba, reCaptcha nebola použitá!

Záujemca prejavením záujmu o nehnuteľnosť udeľuje SUBCENTRO, spol. s. r.o. podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas s tým, aby SUBCENTRO, spol. s. r.o. spracovával osobné údaje Budúceho kupujúceho (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa). Záujemca udeľuje SUBCENTRO, spol. s. r.o. tento súhlas výlučne na účely vnútornej potreby SUBCENTRO, spol. s. r.o. súvisiace s realizáciou záujmu a následnej kúpy ponúkaných nehnuteľností. Súhlas Záujemcu so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje na čas nevyhnutný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov a len v súvislostiach smerujúcich k uzavretiu obchodu medzi Záujemcom a SUBCENTRO, spol. s. r.o.. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje Záujemcu neposkytne žiadnej tretej osobe.